692 322 322
698 588 588
hampelfinance@wp.pl

Faktoring

To w niektórych przypadkach dobra alternatywa dla kredytu. Faktoring to rodzaj specjalistycznego pośrednictwa handlowego, w którym instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku) nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego roszczenie o zapłatę należnych im kwot.

Decydując się na faktoring zyskujecie Państwo:

  • szybki dostęp do środków zamrożonych w należnościach odbiorców,
  • poprawę płynności finansowej,
  • obniżenie kosztów oferowanego przez Państwa kredytu kupieckiego.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt!

Partnerzy