692 322 322
698 588 588
hampelfinance@wp.pl

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny ma na celu finansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem firmy. Może być przeznaczony m.in. na zakup urządzeń lub ich modernizację, zakup nieruchomości, budowę obiektu czy zakup wartości niematerialnych, takich jak licencje, koncesje czy papiery wartościowe.

Zalety kredytu inwestycyjnego:
• optymalne planowanie inwestycji – maksymalny okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie inwestycji,
• poprawa płynności finansowej – kredyt nie blokuje środków bieżących,
• przesunięcie spłaty – możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału,
• indywidualne, elastyczne warunki.

Nasza znajomość procedur bankowych i doświadczenie na rynku kredytowym pozwolą Państwu na wybór oferty dopasowanej do potrzeb Swojej firmy.

Prosimy o kontakt – to leży w Państwa interesie!

Partnerzy